Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Xã Thạch Châu, Lộc Hà, Hà Tĩnh
 • Tô Thi Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐH
  • Điện thoại:
   0961452229
 • Lê Thị Lan Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐH
  • Điện thoại:
   0368150693
  • Email:
   Lethilananh2016@gmail.com
 • Lê Thị Đào
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐH
  • Điện thoại:
   0982133768
 • Trần Thị Dung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐH
  • Điện thoại:
   0394770939
  • Email:
   thuydung.mamnon@gmail.com
 • Phạm T Thanh Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐH
  • Điện thoại:
   0366942027
 • Nguyễn Thị Đông
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐH
  • Điện thoại:
   0986423947
  • Email:
   lethidongthachchau@gmail.com
 • Phan Thị Kim Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên - Tổ trưởng chuyên môn 4 tuổi
  • Học hàm, học vị:
   ĐH
  • Điện thoại:
   0984813757
  • Email:
   kimtrang201088@gmail.com
 • Lê Thị Dung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   nhân viên
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   0986451316
  • Email:
   dungnhiht87@gmail.com
 • Nguyễn Thị Đông
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên - Tổ Phó chuyên môn 4 tuổi
  • Học hàm, học vị:
   ĐH
  • Điện thoại:
   0986423947
  • Email:
   lethidongthachchau@gmail.com
 • Phan Thị Hoài
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên - Tổ Phó chuyên môn 3 tuổi
  • Học hàm, học vị:
   ĐH
  • Điện thoại:
   0972162804
  • Email:
   phanhoaimntc@gmail.com
 • Lê Thị Mỹ Dung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên - Tổ trưởng chuyên môn 3 tuổi
  • Học hàm, học vị:
   ĐH
  • Điện thoại:
   0971437588
  • Email:
   lethimydung2707@gmail.com
 • Đào Thị Ngọc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên - Tổ Phó chuyên môn 5 tuổi
  • Học hàm, học vị:
   ĐH
  • Điện thoại:
   0363600288
  • Email:
   ngocdao05051988@gmail.com