Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Xã Thạch Châu, Lộc Hà, Hà Tĩnh
Thực hiện công tác bán trú trường mầm non Thạch Châu đã  hoạt động đi vào nề nếp, để đảm bảo VSATTP cho  các cháu nhà trường phối hợp với Phụ huynh 
TT Nhóm lớp Tổng số trẻ Số trẻ được cân đo Kết quả cân Kết quả đo Cân nặng hơn so với tuổi Bình thường SDD vừa SDD nặng Cao hơn so với tuổi Bình thường Thấp coid đ1 Thấp coid độ 2 SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL ...
TT Thôn (xóm) Tổng số trẻ Trẻ bán trú Nhà trẻ Mẫu giáo NT+MG Điều tra Đến trường Tỷ lệ % Số trẻ Tỷ lệ% Số trẻ Tỷ lệ% Số trẻ Tỷ lệ% 1 Bằng châu 50 22 44.00 4 100 ...